PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"cover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cover czasownik

cover + rzeczownik
Kolokacji: 404
cover expenses • cover topics • cover politics • cover sports • cover losses • cover fire • cover subjects • cover events • cover parts • ...
czasownik + cover
Kolokacji: 34
help cover • try to cover • extended to cover • expanded to cover • begin covering • used to cover • need to cover • want to cover • ...
cover + przyimek
Kolokacji: 51
covered with • cover up • covered by • covered under • covered in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
2. cover up = zakryć zupełnie cover up
3. covered by = przykryty przez covered by
4. covered under = przykryty poniżej covered under
5. covered in = przykryty covered in
7. cover during = przykrywać podczas cover during
8. cover until = przykrywać do czasu gdy cover until
10. cover within = przykryj wewnątrz cover within
11. cover from = przykrywać z cover from
12. cover through = przykryj całkowicie cover through
13. cover on = przykrywać na cover on
14. cover about = przykrywać około cover about
16. cover at = przykrywać przy cover at
17. cover to = przykrywać aby cover to
18. cover after = przykryj potem cover after
19. cover around = przykryj wokół cover around
20. cover of = przykrywać z cover of
22. covered since = przykryty od tej pory covered since
23. cover into = przykrywać do cover into
24. cover before = przykryj wcześniej cover before
25. cover without = przykryj na zewnątrz cover without
26. cover throughout = przykryj przez cały czas cover throughout
27. cover across = przykryj wszerz cover across
30. cover among = przykrywać wśród cover among
31. cover between = przykryj pośrodku cover between
32. cover up to = zakrywać aby cover up to
33. cover that = przykryj to cover that
34. cover except = przykrywać tyle że cover except
cover + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
completely covered • partially covered • barely cover • entirely covered • partly covered • fully covered • once cover • well covered • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.