TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"court" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

court rzeczownik

rzeczownik + court
Kolokacji: 213
tennis court • district court • basketball court • Circuit Court • bankruptcy court • trial court • volleyball court • Hampton Court • ...
court + rzeczownik
Kolokacji: 221
court order • court case • court decision • court ruling • court document • court record • court battle • court proceedings • court judge • ...
court + czasownik
Kolokacji: 314
court rules • court upholds • court holds • court orders • court decides • court rejects • court issues • court grants • court refuses • ...
czasownik + court
Kolokacji: 131
hold court • ignore court • appeal to the Supreme Court • appoint to the Supreme Court • argue before the Supreme Court • ...
przymiotnik + court
Kolokacji: 165
federal court • high court • low court • supreme court • appellate court • royal court • criminal court • civil court • imperial court • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
  • I took them all the way to their own high court and was about to win.
  • We are going to take the case to high court.
  • They turned their attention to other members of the high court.
  • Well, he'll be tried by a higher court than we have in this life.
  • That's what the British high court had 2 say 2day.
  • He served on the high court from 1981 until 1991.
  • He left the state's high court at the end of the term in 1876.
  • As is always the case, the high court offered no reasons for its decision.
  • He is the nation's second black to head a state's highest court.
  • It was the only time that the high court met outside of the Capital.
4. supreme court = najwyższy sąd supreme court
6. royal court = królewski sąd royal court
7. criminal court = sąd karny criminal court
9. imperial court = cesarski sąd imperial court
11. superior court = sąd wyższej instancji, sąd nadrzędny (na przykład sąd apelacyjny w stosunku do sądu niższej instancji) superior court
12. open court = jawne posiedzenie sądu open court
15. outdoor court = boisko na świeżym powietrzu outdoor court
17. French court = Francuski trybunał French court
18. British court = Brytyjski sąd British court
20. German court = Sąd niemiecki German court
22. local court = sąd lokalny local court
23. full court = sąd w pełnym składzie full court
24. American court = Amerykański sąd American court
25. hard court = twardy kort, utwardzony kort hard court
26. new court = nowy sąd new court
27. civilian court = cywil sąd civilian court
28. juvenile court = sąd dla nieletnich juvenile court
29. municipal court = sąd stanowy (w USA) municipal court
30. Spanish court = Hiszpański sąd Spanish court
31. small court = niewielki sąd small court
32. constitutional court = sąd konstytucyjny constitutional court
34. Russian court = Rosyjski sąd Russian court
35. inner court = wewnętrzny sąd inner court
36. Israeli court = Izraelski sąd Israeli court
37. Italian court = Sąd włoski Italian court
39. papal court = dwór papieski papal court
40. central court = sąd znajdujący się w centrum miasta central court
42. Canadian court = Kanadyjski sąd Canadian court
43. administrative court = sąd administracyjny administrative court
44. provincial court = sąd prowincjonalny (w Kanadzie) provincial court
45. national court = sąd krajowy national court
46. intermediate court = sądownictwo pośrednie intermediate court
47. Chinese court = Chiński sąd Chinese court
48. Scottish court = Szkocki sąd Scottish court
49. outer court = zewnętrzny sąd outer court
50. English court = Angielski sąd English court
51. three-judge court = trzy-sędzia sąd three-judge court
52. foreign court = sąd obcy, sąd zagraniczny foreign court
53. regional court = sąd rejonowy (sąd powszechny I instancji w Polsce) regional court
przyimek + court
Kolokacji: 27
in court • to court • into court • after court • including tennis courts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.