PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large court" — Słownik kolokacji angielskich

large court kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży sąd
  1. large przymiotnik + court rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It has a movie theater, and a large food court.

powered by  eTutor logo