ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"costume" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

costume rzeczownik

rzeczownik + costume
Kolokacji: 45
period costume • Halloween costume • stage costume • folk costume • swimming costume • ...
costume + rzeczownik
Kolokacji: 23
costume designer • costume design • costume change • costume drama • costume party • Costume Institute • costume jewelry • ...
costume + czasownik
Kolokacji: 16
costume consists • costume includes • costume makes • costume looks • costume suggests • ...
czasownik + costume
Kolokacji: 23
wear costumes • design costumes • make costumes • create costumes • dress in costumes • use costumes • ...
przymiotnik + costume
Kolokacji: 120
traditional costume • new costume • elaborate costume • national costume • colorful costume • Best Costume • ...
przyimek + costume
Kolokacji: 15
in costumes • with costumes • of costumes • for costumes • on costumes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.