Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"cost" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cost rzeczownik

rzeczownik + cost
Kolokacji: 184
production cost • construction cost • labor cost • operating cost • energy cost • maintenance cost • insurance cost • fuel cost • ...
cost + rzeczownik
Kolokacji: 70
cost saving • cost overrun • cost estimate • cost reduction • cost structure • cost control • cost advantage • cost cutting • ...
cost + czasownik
Kolokacji: 117
cost rises • cost increases • cost exceeds • cost varies • cost includes • cost falls • cost goes • cost comes • cost makes • Cost learns • ...
czasownik + cost
Kolokacji: 150
reduce costs • cut costs • cost associated • cost incurred • control costs • minimize costs • impose costs • keep costs • save costs • ...
przymiotnik + cost
Kolokacji: 217
high cost • low cost • total cost • additional cost • average cost • extra cost • administrative cost • medical cost • annual cost • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
3. total cost = koszt całkowity (suma kosztów stałych i zmiennych) total cost
5. average cost = przeciętny koszt całkowity average cost
6. extra cost = dodatkowy koszt extra cost
9. annual cost = roczny koszt annual cost
10. legal cost = koszt prawny legal cost
11. overall cost = koszt całkowity overall cost
12. actual cost = koszt rzeczywisty actual cost
  • State and local officials found that the actual cost is $75 to $265 a person.
  • Officials make it clear that the actual cost is not yet known.
  • The actual cost of the program is $2,500 for each student.
  • Once Americans realize the actual cost of the federal tax cut, they may not be happy about it.
  • The state would pay the difference between that and the actual cost.
  • I gave the actual cost and remembered to include tax.
  • The actual cost of college is a big one, too.
  • If the actual cost is higher, you do not have to pay the balance for 30 days.
  • The original actual cost needed for the project, however, was $14 billion.
  • According to him, the actual cost of putting the show together has come to $1.74 million.
13. full cost = koszt całkowity full cost
14. social cost = koszt społeczny social cost
15. initial cost = koszt początkowy initial cost
16. economic cost = koszty ekonomiczne economic cost
17. financial cost = koszt finansowy financial cost
18. huge cost = olbrzymi koszt huge cost
19. true cost = koszt rzeczywisty true cost
20. enormous cost = ogromny koszt enormous cost
21. direct cost = koszt bezpośredni direct cost
22. reasonable cost = rozsądny koszt reasonable cost
23. potential cost = potencjalny koszt potential cost
24. real cost = realny koszt real cost
25. human cost = ludzki koszt human cost
26. great cost = wielki koszt great cost
27. final cost = ostateczny koszt final cost
28. entire cost = cały koszt entire cost
29. significant cost = znaczący koszt significant cost
30. operational cost = koszt operacyjny operational cost
31. original cost = koszt pierwotny, koszt własny original cost
32. political cost = polityczny koszt political cost
33. environmental cost = środowiskowy koszt environmental cost
34. heavy cost = ciężki koszt heavy cost
35. considerable cost = znaczny koszt considerable cost
36. marginal cost = koszt krańcowy marginal cost
37. start-up cost = koszt rozpoczęcia działalności start-up cost
38. monthly cost = miesięczny koszt monthly cost
39. minimal cost = minimalny koszt minimal cost
40. indirect cost = koszty pośrednie indirect cost
41. hidden cost = ukryty koszt hidden cost
42. personal cost = osobisty koszt personal cost
43. net cost = koszt netto net cost
44. long-term cost = długoterminowy koszt long-term cost
45. future cost = przyszły koszt future cost
46. substantial cost = znaczny koszt substantial cost
47. possible cost = możliwy koszt possible cost
48. current cost = obecny koszt current cost
49. overhead cost = napowietrzny koszt overhead cost
50. new cost = nowy koszt new cost
51. large cost = duży koszt large cost
52. fixed cost = koszt stały fixed cost
53. small cost = niewielki koszt small cost
54. ultimate cost = najwyższy koszt ultimate cost
55. big cost = duży koszt big cost
56. prohibitive cost = ogromny koszt prohibitive cost
57. little cost = mało kosztu little cost
58. relative cost = względny koszt (różnica pomiędzy kosztem reklamy, a wielkością grupy odbiorców) relative cost
59. excessive cost = nadmierny koszt excessive cost
60. terrible cost = straszny koszt terrible cost
61. incremental cost = koszt krańcowy incremental cost
62. minimum cost = minimalny koszt minimum cost
63. basic cost = podstawowy koszt basic cost
64. modest cost = niewielki koszt modest cost
65. tremendous cost = wspaniały koszt tremendous cost
przyimek + cost
Kolokacji: 31
below cost • without cost • in costs • with costs • regardless of the cost • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.