Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"complex" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complex rzeczownik

rzeczownik + complex
Kolokacji: 167
apartment complex • office complex • housing complex • sports complex • temple complex • shopping complex • inferiority complex • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
2. office complex = kompleks biurowy office complex
3. housing complex = kompleks budynków mieszkalnych housing complex
  • The high school now has a sports complex named after him.
  • Right from the start, there was the idea of having a new sports complex in the area.
  • A field house was recently added to the sports complex.
  • In the early 1990s the new sports complex was built and completed.
  • There is a sports complex in Gore named after him.
  • There are 1,350 students, and the campus has an 11-acre sports complex.
  • The sports complex will create a strong southern anchor for the city.
  • There are also views over the main playing fields and sports complex to the south.
  • After thinking it over, the partners proposed building a sports complex there.
  • Some of the leading ideas for island include a theme park and a sports complex.
5. temple complex = kompleks świątyni temple complex
6. shopping complex = kompleks handlowy shopping complex
9. condominium complex = kompleks bloku z mieszkaniami własnościowymi condominium complex
11. protein complex = kompleks białkowy protein complex
12. museum complex = kompleks muzealny museum complex
13. hotel complex = kompleks hotelowy hotel complex
15. hospital complex = kompleks szpitalny hospital complex
17. farm complex = kompleks gospodarski farm complex
18. training complex = kompleks szkoleniowy training complex
19. factory complex = kompleks fabryczny factory complex
20. Launch Complex = Zespół urządzeń wyrzutni rakietowej Launch Complex
22. arts complex = sztuka kompleks arts complex
23. studio complex = budynek zawierający pomieszczenie lub pomieszczenia służące do nagrywania programów telewizyjnych lub radiowych\, robienia filmów\, muzyki itp. studio complex
24. cave complex = kompleks jaskini cave complex
25. monastery complex = zespół klasztorny monastery complex
26. prison complex = kompleks więzienny prison complex
27. leisure complex = kompleks wypoczynkowy leisure complex
complex + czasownik
Kolokacji: 27
complex consists • complex includes • complex contains • complex houses • complex comprises • ...
czasownik + complex
Kolokacji: 16
form a complex • complex called • complex is built • complex known • complex located • ...
przymiotnik + complex
Kolokacji: 101
industrial complex • residential complex • entire complex • military-industrial complex • whole complex • large complex • ...
przyimek + complex
Kolokacji: 11
within the complex • at the complex • of the complex • into a complex • in the complex • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.