"prison complex" — Słownik kolokacji angielskich

prison complex kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompleks więzienny
  1. prison rzeczownik + complex rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On each occasion, thousands of visitors enter the prison complex.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo