"sports complex" — Słownik kolokacji angielskich

sports complex kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty skomplikowany
  1. sport rzeczownik + complex rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The high school now has a sports complex named after him.

powered by  eTutor logo