"Sports Complex" — Słownik kolokacji angielskich

Sports Complex kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports complex
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sporty Skomplikowany
  1. sport rzeczownik + complex rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The high school now has a sports complex named after him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo