"sport complex" — Słownik kolokacji angielskich

sport complex kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports complex
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompleks sportu
  1. sport rzeczownik + complex rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The high school now has a sports complex named after him.

powered by  eTutor logo