"clean" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clean przymiotnik

clean + rzeczownik
Kolokacji: 217
clean water • clean air • clean sheet • clean clothes • clean line • clean energy • clean sweep • clean Bill • clean slate • clean break • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
2. clean air = czyste powietrze clean air
4. clean line = czysta linia clean line
6. clean energy = energia uzyskiwana bez zanieczyszczania clean energy
7. clean Bill = czysty Bill clean Bill
8. clean sweep = imponujące zwycięstwo clean sweep
9. clean slate = czysty rejestr clean slate
10. clean break = całkowite zerwanie (stosunków) clean break
12. clean shirt = czysta koszula clean shirt
13. clean technology = technologia czysta clean technology
14. clean room = czysty pokój (pomieszczenie o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza) clean room
15. clean hand = czysta ręka clean hand
16. clean cloth = czysta tkanina clean cloth
17. clean towel = czysty ręcznik clean towel
19. clean place = czyste miejsce clean place
20. clean fuel = paliwo ekologiczne clean fuel
21. Clean Water Act = Czysta woda ustawa Clean Water Act
22. clean record = nieposzlakowana przeszłość clean record
23. clean cut = rana o nieposzarpanych brzegach clean cut
24. clean source = czyste źródło clean source
25. clean look = czysty wygląd clean look
26. clean shot = dobry strzał clean shot
27. clean sound = czysty dźwięk clean sound
28. clean house = usuwać kogoś lub coś niechcianego (np. zbędnych pracowników), zrobić porządek clean house
29. clean needle = czysta igła clean needle
30. clean fun = czysta zabawa clean fun
31. clean linen = czyste płótno clean linen
32. clean street = czysta ulica clean street
33. clean surface = czysta powierzchnia clean surface
34. clean vocals = czysty śpiew clean vocals
36. clean breast = czysta pierś clean breast
37. clean scent = czysty zapach clean scent
38. clean way = czysta droga clean way
39. clean beach = czysta plaża clean beach
40. clean living = przyzwoity i zdrowy tryb życia clean living
41. clean uniform = czysty uniform clean uniform
42. clean city = czyste miasto clean city
43. clean image = czysty obraz clean image
  • That can't be good for his girlfriend's squeaky clean image!
  • He used the article to get away from his squeaky clean image.
  • Officials said they hoped to give the force "a clean image."
  • But it's not always possible to get a clean image.
  • To keep up with Masina, one needs a bright, clean image.
  • The incident may have affected the clean image of Ma and his political future.
  • As a leader he is popular in masses and has a clean image with no criminal case.
  • It was not released due to concerns about harming Smith's clean image.
  • The idea of interest seems to have a clean and rational image.
  • Although dominant in its activities, the government has a clean, corruption-free image.
44. clean car = czysty samochód clean car
45. clean sand = piasek bezpieczny dla środowiska clean sand
46. clean smell = czysty zapach clean smell
47. clean handkerchief = czysta chustka clean handkerchief
48. clean government = czysty rząd clean government
49. clean design = czysty projekt clean design
czasownik + clean
Kolokacji: 29
come clean • wipe clean • keep clean • look clean • sweep clean • feel clean • pick clean • wash clean • ...
przysłówek + clean
Kolokacji: 35
relatively clean • spotlessly clean • clean away • completely clean • perfectly clean • ...
clean + przyimek
Kolokacji: 14
clean with • clean for • clean in • clean of • clean on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.