"clean image" — Słownik kolokacji angielskich

clean image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty obraz
  1. clean przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That can't be good for his girlfriend's squeaky clean image!

    Podobne kolokacje: