ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clean election" — Słownik kolokacji angielskich

clean election kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste wybory
  1. clean przymiotnik + election rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it could also focus useful pressure on the issue of clean elections.

powered by  eTutor logo