"choice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

choice rzeczownik

rzeczownik + choice
Kolokacji: 71
draft choice • career choice • food choice • school choice • color choice • consumer choice • lifestyle choice • policy choice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. draft choice = sposób wybierania nowych graczy do lig zawodowych draft choice
2. career choice = wybór ścieżki kariery career choice
4. food choice = wybór spożywczy food choice
6. consumer choice = teoria wyboru konsumenta consumer choice
7. lifestyle choice = wybór luksusowy lifestyle choice
8. policy choice = wybór polityczny policy choice
9. treatment choice = wybór traktowania treatment choice
10. song choice = wybór piosenki song choice
11. life choice = życiowy wybór life choice
13. design choice = wybór projektowy design choice
15. choice of books = wybór książek choice of books
16. mate choice = wybór kolegi mate choice
17. menu choice = wybór menu menu choice
18. investment choice = wybór inwestycyjny investment choice
choice + rzeczownik
Kolokacji: 33
Choice Award • Choice Help • choice goalkeeper • Teen Choice Award • choice question • ...
choice + czasownik
Kolokacji: 54
choice includes • choice depends • choice makes • choice comes • choice says • ...
czasownik + choice
Kolokacji: 67
take one's choice • explain one's choice • announce one's choice • choice is limited • offer a choice • face a choice • give a choice • ...
przymiotnik + choice
Kolokacji: 262
best choice • better choice • right choice • obvious choice • difficult choice • personal choice • hard choice • tough choice • ...
przyimek + choice
Kolokacji: 23
of choice • by choice • for one's choice • in one's choice • to one's choice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.