PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"check" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

check rzeczownik

rzeczownik + check
Kolokacji: 70
background check • reality check • security check • check of one's facts • welfare check • spot check • ...
check + rzeczownik
Kolokacji: 19
check Mark • check money order • check point • check list • check valve • ...
check + czasownik
Kolokacji: 17
check shows • check comes • check reveals • check arrives • check bounces • ...
czasownik + check
Kolokacji: 35
accept checks • write a check • send a check • hold in check • receive a check • keep in check • sign a check • get a check • ...
przymiotnik + check
Kolokacji: 88
blank check • quick check • final check • personal check • bad check • monthly check • big check • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. blank check = czek in-blanco blank check
2. quick check = szybki czek quick check
3. final check = ostatni czek final check
5. bad check = zły czek bad check
6. monthly check = miesięczna kontrola monthly check
7. big check = duży czek big check
8. double check = ponowne sprawdzenie double check
9. thorough check = gruntowna kontrola thorough check
10. first-place check = pierwszy-miejsce czek first-place check
11. random check = kontrola wyrywkowa random check
12. regular check = zwykła kontrola regular check
  • Workers also must pass a drug test and a criminal background check.
  • I did a criminal and civil check, but they're clean.
  • He said his organization was now more likely to make criminal checks.
  • In 2003, criminal background checks were required for all new leaders.
  • To do so, a person must pass a criminal background check and a written examination.
  • We don't ordinarily do a criminal check on our authors.
  • Many staff members had not been subjected to full criminal background checks.
  • A surprising number, she added, will fail the criminal background check.
  • In most cities, before being admitted into the academy one must pass a criminal background check.
  • Special registration deputies would also be required to have a criminal background check.
14. large check = duża kontrola large check
przyimek + check
Kolokacji: 13
in check • of checks • to checks • by check • through checks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.