PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"check" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

check rzeczownik

rzeczownik + check
Kolokacji: 70
background check • reality check • security check • check of one's facts • welfare check • spot check • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(1) background, computer, parity
Kolokacji: 3
1. spot check = wyrywkowa kontrola, niezapowiedziana kontrola (mająca na celu sprawdzenie, czy praca jest uczciwie i odpowiednio wykonywana) spot check
3. system check = system czek system check
4. passport check = kontrola paszportowa passport check
5. immigration check = kontrola imigracyjna immigration check
6. tuition check = czek za czesne tuition check
(8) rain, gut, compliance, sound
Kolokacji: 4
(11) disability, hip
Kolokacji: 2
(12) pension, pay, payroll
Kolokacji: 3
(13) coat, bed
Kolokacji: 2
(14) rent, severance
Kolokacji: 2
(16) radio, baggage, equipment
Kolokacji: 3
(17) ID, dollar
Kolokacji: 2
(18) border, dinner, gingham
Kolokacji: 3
check + rzeczownik
Kolokacji: 19
check Mark • check money order • check point • check list • check valve • ...
check + czasownik
Kolokacji: 17
check shows • check comes • check reveals • check arrives • check bounces • ...
czasownik + check
Kolokacji: 35
accept checks • write a check • send a check • hold in check • receive a check • keep in check • sign a check • get a check • ...
przymiotnik + check
Kolokacji: 88
blank check • quick check • final check • personal check • bad check • monthly check • big check • ...
przyimek + check
Kolokacji: 13
in check • of checks • to checks • by check • through checks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.