PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"check" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

check rzeczownik

rzeczownik + check
Kolokacji: 70
background check • reality check • security check • check of one's facts • welfare check • spot check • ...
check + rzeczownik
Kolokacji: 19
check Mark • check money order • check point • check list • check valve • ...
check + czasownik
Kolokacji: 17
check shows • check comes • check reveals • check arrives • check bounces • ...
czasownik + check
Kolokacji: 35
accept checks • write a check • send a check • hold in check • receive a check • keep in check • sign a check • get a check • ...
przymiotnik + check
Kolokacji: 88
blank check • quick check • final check • personal check • bad check • monthly check • big check • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) blank, white, clean
Kolokacji: 3
(2) quick, hasty
Kolokacji: 2
(10) criminal, worthless, black
Kolokacji: 3
(12) certified, far
Kolokacji: 2
1. careful check = staranny czek careful check
2. cursory check = pobieżna kontrola cursory check
3. close check = blisko sprawdź close check
4. detailed check = szczegółowa kontrola detailed check
(15) perpetual, constant
Kolokacji: 2
(16) periodic, occasional, daily
Kolokacji: 3
(17) effective, pre-flight
Kolokacji: 2
(19) rigorous, strict, nice
Kolokacji: 3
(20) independent, separate
Kolokacji: 2
(21) fraudulent, fake, bogus
Kolokacji: 3
(22) simple, enclosed
Kolokacji: 2
(24) only, single, triple
Kolokacji: 3
(25) appropriate, proper
Kolokacji: 2
przyimek + check
Kolokacji: 13
in check • of checks • to checks • by check • through checks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.