"chase" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chase czasownik

chase + rzeczownik
Kolokacji: 56
chase one's tail • chase one's dreams • chase women • chase a ball • chase girls • ...
czasownik + chase
Kolokacji: 8
start chasing • begin chasing • stop chasing • keep chasing • try to chase • ...
chase + przyimek
Kolokacji: 29
chase down • chase after • chase off • chase out • chase up • ...
chase + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 13
chased away • once chase • constantly chase • successfully chase • frantically chase • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. chased away = przepędzony chased away
2. once chase = kiedyś pościg once chase
3. constantly chase = ciągle pościg constantly chase
4. frantically chase = jak oszalały pościg frantically chase
5. literally chase = dosłownie pościg literally chase
6. angrily chase = gniewnie pościg angrily chase
7. aggressively chase = agresywnie pościg aggressively chase
8. playfully chase = swawolnie pościg playfully chase
9. finally chase = w końcu pościg finally chase
10. actively chase = aktywnie pościg actively chase
11. relentlessly chase = bez przerwy pościg relentlessly chase
(2) successfully, unsuccessfully
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.