ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"chase away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "chase away" po angielsku

phrasal verb
 1. przegonić coś, przepędzić coś (np. złe duchy) [przechodni]
  Chase the dark thoughts away. (Przegoń czarne myśli.)
  She is insane, she tries to chase off the demons. (Ona jest obłąkana, próbuje przepędzić demony.)
phrasal verb
 1. przegonić kogoś, przepędzić kogoś
  to make somebody leave a place hurriedly

"chase away" — Słownik kolokacji angielskich

chase away kolokacja
Popularniejsza odmiana: chased away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pościg daleko
 1. chase czasownik + away przysłówek
  Luźna kolokacja

  But others said they were chased away by the process.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo