MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"chase one's tails" — Słownik kolokacji angielskich

chase one's tails kolokacja
Popularniejsza odmiana: chase one's tail
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pościg czyjś ogony
  1. chase czasownik + tail rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These people will have you running around chasing your own tail.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo