"cave" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cave rzeczownik

rzeczownik + cave
Kolokacji: 32
Nick Cave • ice cave • limestone cave • Lucie Cave • Bat Cave • ...
cave + rzeczownik
Kolokacji: 46
cave painting • cave entrance • cave system • cave wall • cave mouth • ...
cave + czasownik
Kolokacji: 17
cave contains • cave opens • cave forms • cave lies • cave leads • ...
czasownik + cave
Kolokacji: 28
live in caves • enter the cave • find a cave • find in caves • cave known • ...
przymiotnik + cave
Kolokacji: 52
small cave • large cave • natural cave • dark cave • deep cave • underground cave • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. small cave = mała jaskinia small cave
2. large cave = duża jaskinia large cave
3. natural cave = naturalna jaskinia natural cave
4. dark cave = ciemna jaskinia dark cave
5. deep cave = głęboka jaskinia deep cave
6. underground cave = jaskinia podziemna underground cave
7. nearby cave = jaskinia znajdująca się obok nearby cave
8. shallow cave = płytka jaskinia shallow cave
9. little cave = mało jaskini little cave
przyimek + cave
Kolokacji: 15
with caves • inside the cave • into the cave • in a cave • through the cave • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.