"natural cave" — Słownik kolokacji angielskich

natural cave kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naturalna jaskinia
  1. natural przymiotnik + cave rzeczownik
    Silna kolokacja

    There are some man-made and natural caves inside the rock.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo