"large cave" — Słownik kolokacji angielskich

large cave kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża jaskinia
  1. large przymiotnik + cave rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His cage was in the entrance to a large cave.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo