"small cave" — Słownik kolokacji angielskich

small cave kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mała jaskinia
  1. small przymiotnik + cave rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They went across it to the hole that led down into the small cave.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo