"cave" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cave rzeczownik

rzeczownik + cave
Kolokacji: 32
Nick Cave • ice cave • limestone cave • Lucie Cave • Bat Cave • ...
cave + rzeczownik
Kolokacji: 46
cave painting • cave entrance • cave system • cave wall • cave mouth • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. cave painting = malowidło jaskiniowe cave painting
2. cave entrance = wejście jaskini cave entrance
3. cave system = system jaskini cave system
4. cave wall = jaskinia ściana cave wall
5. cave mouth = wejście do jaskini cave mouth
6. cave floor = podłoga jaskini cave floor
8. cave bear = niedźwiedź jaskiniowy cave bear
9. cave temple = świątynia jaskini cave temple
cave + czasownik
Kolokacji: 17
cave contains • cave opens • cave forms • cave lies • cave leads • ...
czasownik + cave
Kolokacji: 28
live in caves • enter the cave • find a cave • find in caves • cave known • ...
przymiotnik + cave
Kolokacji: 52
small cave • large cave • natural cave • dark cave • deep cave • underground cave • ...
przyimek + cave
Kolokacji: 15
with caves • inside the cave • into the cave • in a cave • through the cave • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.