PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"briefly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

briefly przysłówek

czasownik + briefly
Kolokacji: 224
return briefly • briefly consider • briefly mentioned • briefly serve • briefly play • briefly work • briefly appear • briefly hold • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
6. briefly play = pokrótce zagraj briefly play
7. briefly appear = pokrótce pojaw się briefly appear
8. briefly seen = pokrótce zobaczony briefly seen
9. briefly hold = pokrótce trzymaj briefly hold
10. briefly attend = pokrótce bądź obecnym briefly attend
14. move briefly = rusz się krótko move briefly
15. briefly noted = pokrótce zauważyć briefly noted
16. briefly join = pokrótce dołącz briefly join
17. briefly imprisoned = pokrótce zamknąć w więzieniu briefly imprisoned
18. briefly run = pokrótce pobiec briefly run
19. glance briefly = spojrzenie pokrótce glance briefly
20. briefly detained = pokrótce zatrzymać briefly detained
22. stop briefly = zatrzymaj się krótko stop briefly
23. look briefly = spojrzyj krótko look briefly
24. briefly meet = pokrótce spotkaj briefly meet
25. pause briefly = pauza pokrótce pause briefly
26. briefly used = pokrótce używany briefly used
28. briefly take = pokrótce weź briefly take
29. smile briefly = uśmiech pokrótce smile briefly
30. briefly known = pokrótce znany briefly known
32. briefly go = pokrótce pójdź briefly go
33. think briefly = pomyśl krótko think briefly
34. briefly close = pokrótce blisko briefly close
35. wonder briefly = zastanawiaj się krótko wonder briefly
36. briefly revived = pokrótce odzyskać przytomność briefly revived
37. turn briefly = obróć się krótko turn briefly
38. briefly leave = pokrótce wyjdź briefly leave
39. briefly arrested = pokrótce zaaresztować briefly arrested
40. briefly engaged = pokrótce zainteresować briefly engaged

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.