"briefly go" — Słownik kolokacji angielskich

briefly go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokrótce pójdź
  1. go czasownik + briefly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Val left him for the first time since they had set up house, and went briefly 'home'.

    Podobne kolokacje: