"briefly run" — Słownik kolokacji angielskich

briefly run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokrótce pobiec
  1. run czasownik + briefly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Newspapers around the country briefly ran columns about the group.