"behavior" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

behavior rzeczownik

rzeczownik + behavior
Kolokacji: 60
animal behavior • consumer behavior • group behavior • police behavior • student behavior • ...
behavior + rzeczownik
Kolokacji: 14
behavior pattern • behavior change • behavior problem • behavior therapy • behavior modification • ...
behavior + czasownik
Kolokacji: 70
behavior makes • behavior leads • behavior causes • behavior changes • behavior occurs • ...
czasownik + behavior
Kolokacji: 119
exhibit behavior • affect behavior • influence behavior • display behavior • predict behavior • cause behavior • understand behavior • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
6. cause behavior = zachowanie powodu cause behavior
11. show behavior = zachowanie widowiska show behavior
17. engage in behavior = zajmij się zachowaniem engage in behavior
23. call behavior = zachowanie rozmowy telefonicznej call behavior
27. learn behavior = naucz się zachowania learn behavior
28. behavior associated = zachowanie powiązało behavior associated
29. find one's behavior = znajdować czyjś zachowanie find one's behavior
30. lead to behavior = poprowadź do zachowania lead to behavior
31. shape behavior = zachowanie kształtu shape behavior
32. notice behavior = zachowanie ogłoszenia notice behavior
przymiotnik + behavior
Kolokacji: 457
human behavior • sexual behavior • bad behavior • social behavior • criminal behavior • aggressive behavior • violent behavior • ...
przyimek + behavior
Kolokacji: 28
of behavior • between behavior • about one's behavior • by one's behavior • at one's behavior • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.