BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"basement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

basement rzeczownik

rzeczownik + basement
Kolokacji: 15
church basement • basement of one's house • basement of one's home • bargain basement • hotel basement • ...
basement + rzeczownik
Kolokacji: 64
basement level • basement apartment • basement room • basement floor • basement door • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. basement level = poziom w suterenie basement level
2. basement apartment = mieszkanie w piwnicy basement apartment
3. basement room = pokój w suterenie basement room
4. basement floor = piętro w suterenie basement floor
5. basement door = drzwi do piwnicy basement door
6. basement window = okno piwniczne basement window
7. basement membrane = błona podstawna basement membrane
8. basement office = biuro w suterenie basement office
9. basement stair = stopień w suterenie basement stair
10. basement wall = ściana w suterenie basement wall
11. basement studio = studio w suterenie basement studio
12. basement rock = kamień w suterenie basement rock
basement + czasownik
Kolokacji: 3
basement contains • basement houses • basement floods
czasownik + basement
Kolokacji: 3
basement is used • finish basement • record in one's basement
przymiotnik + basement
Kolokacji: 24
full basement • unfinished basement • dark basement • dank basement • damp basement • ...
przyimek + basement
Kolokacji: 7
into the basement • in the basement • to the basement • from the basement • of the basement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.