"basement level" — Słownik kolokacji angielskich

basement level kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poziom w suterenie
  1. basement rzeczownik + level rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The south side has a center door at the basement level.

powered by  eTutor logo