BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"basement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

basement rzeczownik

rzeczownik + basement
Kolokacji: 15
church basement • basement of one's house • basement of one's home • bargain basement • hotel basement • ...
basement + rzeczownik
Kolokacji: 64
basement level • basement apartment • basement room • basement floor • basement door • ...
basement + czasownik
Kolokacji: 3
basement contains • basement houses • basement floods
czasownik + basement
Kolokacji: 3
basement is used • finish basement • record in one's basement
przymiotnik + basement
Kolokacji: 24
full basement • unfinished basement • dark basement • dank basement • damp basement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. full basement = pełna piwnica full basement
przyimek + basement
Kolokacji: 7
into the basement • in the basement • to the basement • from the basement • of the basement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.