14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...
przyimek + baseball
Kolokacji: 21
about baseball • in baseball • of baseball • for baseball • from baseball • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
2. about baseball = o baseballu about baseball
8. on baseball = na baseballu on baseball
  • The school has several sports programs, including baseball, basketball, and football.
  • Following the 1992 season, state budget cuts caused the university to cut several sports programs, including baseball.
  • Theoretically, it could be used for other sports, including baseball and golf.
  • He played many sports other than hockey, including golf, baseball, and soccer.
  • He grew up playing many sports including football, basketball, and baseball.
  • She said that to her knowledge, he played most sports, including baseball, soccer and football.
  • He grew up playing a variety of sports, including basketball, baseball, golf and football.
  • He played four sports, including football and baseball, in high school.
  • He also was a sports coach, including baseball and basketball, at the school through 1912.
  • Growing up, Collins was very active playing several sports including football, basketball, and baseball.
10. at baseball = przy baseballu at baseball
11. into baseball = do baseballu into baseball

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.