BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"bank" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bank rzeczownik

rzeczownik + bank
Kolokacji: 212
West Bank • World Bank • investment bank • Cartoon Bank • Chemical Bank • savings bank • memory bank • blood bank • data bank • ...
bank + rzeczownik
Kolokacji: 158
bank account • bank loan • bank robbery • bank robber • bank manager • bank deposit • bank branch • bank vault • bank teller • ...
bank + czasownik
Kolokacji: 283
bank lends • bank charges • bank fails • bank issues • bank offers • bank holds • bank sells • bank announces • bank operates • ...
czasownik + bank
Kolokacji: 113
own banks • allow banks • include banks • visit the Cartoon Bank • buy banks • bank based • bank led • rob a bank • acquire banks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
1. allow banks = pozwól bankom allow banks
2. own banks = posiadaj banki own banks
4. visit the Cartoon Bank = złóż wizytę Bankowi rysunkowemu visit the Cartoon Bank
5. buy banks = kup pojemniki buy banks
6. bank based = bank oparł bank based
7. bank led = pojemnik poprowadził bank led
9. acquire banks = nabądź banki acquire banks
10. borrow from banks = pożycz od banków borrow from banks
11. see banks = zobacz banki see banks
12. break the bank = kosztować dużo pieniędzy break the bank
13. bank is closed = pojemnik jest zamknięty bank is closed
14. bank is founded = bank jest założony bank is founded
15. bank is forced = pojemnik jest sforsowany bank is forced
17. bank known = bank znany bank known
18. regulate banks = wyreguluj pojemniki regulate banks
19. join the bank = zapisz się do banku join the bank
21. reach the bank = dotrzyj do banku reach the bank
22. leave the bank = zostaw bank leave the bank
24. use the bank = użyj banku use the bank
25. bank controlled = bank kontrolował bank controlled
26. represent banks = reprezentuj banki represent banks
27. permit banks = pozwól bankom permit banks
28. send to the bank = wyślij do banku send to the bank
29. merge with the Bank = połącz się z Bankiem merge with the Bank
30. tell one's bank = mówić czyjś bank tell one's bank
31. prevent banks = uniemożliw bankom prevent banks
32. withdraw from the West Bank = wycofaj się z zachodni brzeg Jordanu withdraw from the West Bank
przymiotnik + bank
Kolokacji: 175
central bank • large bank • commercial bank • left bank • big bank • foreign bank • private bank • local bank • opposite bank • ...
przyimek + bank
Kolokacji: 34
including banks • between banks • among banks • from banks • by banks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.