ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bank" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bank rzeczownik

rzeczownik + bank
Kolokacji: 212
West Bank • World Bank • investment bank • Cartoon Bank • Chemical Bank • savings bank • memory bank • blood bank • data bank • ...
bank + rzeczownik
Kolokacji: 158
bank account • bank loan • bank robbery • bank robber • bank manager • bank deposit • bank branch • bank vault • bank teller • ...
bank + czasownik
Kolokacji: 283
bank lends • bank charges • bank fails • bank issues • bank offers • bank holds • bank sells • bank announces • bank operates • ...
czasownik + bank
Kolokacji: 113
own banks • allow banks • include banks • visit the Cartoon Bank • buy banks • bank based • bank led • rob a bank • acquire banks • ...
przymiotnik + bank
Kolokacji: 175
central bank • large bank • commercial bank • left bank • big bank • foreign bank • private bank • local bank • opposite bank • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
4. left bank = lewy bank left bank
5. big bank = duży bank big bank
6. foreign bank = zagraniczny bank foreign bank
8. local bank = bank lokalny local bank
9. opposite bank = przeciwległy bank opposite bank
10. Swiss bank = Szwajcarski bank Swiss bank
12. regional bank = regionalny bank regional bank
13. national bank = bank państwowy national bank
14. German bank = Bank niemiecki German bank
15. far bank = daleko bank far bank
16. steep bank = stromy brzeg steep bank
17. major bank = ważny bank major bank
18. western bank = zachodni bank western bank
19. eastern bank = wschodni bank eastern bank
21. British bank = Brytyjski bank British bank
22. French bank = Francuski bank French bank
24. small bank = nieliczny bank small bank
25. southern bank = południowy bank southern bank
26. right bank = prawy bank right bank
27. American bank = Amerykański bank American bank
28. high bank = wysoki bank high bank
29. new bank = nowy bank new bank
30. occupied West Bank = zajęty zachodni brzeg Jordanu occupied West Bank
32. grassy bank = trawiasty bank grassy bank
34. state-owned bank = państwowy bank state-owned bank
35. old bank = stary bank old bank
36. independent bank = niezależny bank independent bank
37. retail bank = bank zajmujący się głównie obsługą klientów indywidualnych retail bank
38. Russian bank = Rosyjski bank Russian bank
39. Italian bank = Włoski bank Italian bank
40. second-largest bank = drugi-duży bank second-largest bank
41. only bank = jedyny bank only bank
42. muddy bank = ubrudzony błotem bank muddy bank
43. troubled bank = przeżywający trudności bank troubled bank
44. Chinese bank = Chiński bank Chinese bank
45. main bank = główny bank main bank
46. third-largest bank = trzeci-duży bank third-largest bank
47. Dutch bank = Holenderski bank Dutch bank
48. low bank = niski bank low bank
49. domestic bank = bank krajowy domestic bank
50. Israeli-occupied West Bank = Izraelski-zająć/zajmować zachodni brzeg Jordanu Israeli-occupied West Bank
51. Spanish bank = Hiszpański bank Spanish bank
53. global bank = światowy bank global bank
54. Mexican bank = Meksykański bank Mexican bank
przyimek + bank
Kolokacji: 34
including banks • between banks • among banks • from banks • by banks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.