"buy banks" — Słownik kolokacji angielskich

buy banks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup pojemniki
  1. buy czasownik + bank rzeczownik
    Silna kolokacja

    Thus, nonbanking companies could buy banks, so long as they abandoned one of those two activities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo