"ant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ant rzeczownik

rzeczownik + ant
Kolokacji: 11
fire ant • Adam Ant • army ant • worker ant • carpenter ant • ...
ant + rzeczownik
Kolokacji: 13
ant farm • ant hill • ant species • ant colony • ant nest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) farm, hill, Bully, Bank
Kolokacji: 4
(2) species, colony, genus
Kolokacji: 3
1. ant species = gatunek mrówki ant species
2. ant colony = mrowisko ant colony
3. ant genus = rodzaj mrówki ant genus
(3) nest, heap, egg
Kolokacji: 3
(4) larva, lion, queen
Kolokacji: 3
ant + czasownik
Kolokacji: 24
ant crawling • ant eats • ant comes • ant runs • ant goes • ...
czasownik + ant
Kolokacji: 7
eat ants • attract ants • include ants • kill ants • ant found • ...
przymiotnik + ant
Kolokacji: 22
red ant • black ant • leaf-cutter ant • arboreal ant • white ant • ...
przyimek + ant
Kolokacji: 11
of ants • with ants • to ants • for ants • on ants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.