"ant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ant rzeczownik

rzeczownik + ant
Kolokacji: 11
fire ant • Adam Ant • army ant • worker ant • carpenter ant • ...
ant + rzeczownik
Kolokacji: 13
ant farm • ant hill • ant species • ant colony • ant nest • ...
ant + czasownik
Kolokacji: 24
ant crawling • ant eats • ant comes • ant runs • ant goes • ...
czasownik + ant
Kolokacji: 7
eat ants • attract ants • include ants • kill ants • ant found • ...
(1) eat, attract, include, kill
Kolokacji: 4
1. eat ants = zjedz mrówki eat ants
2. include ants = obejmuj mrówki include ants
3. attract ants = zwab mrówki attract ants
4. kill ants = zabij mrówki kill ants
(2) find, watch, study
Kolokacji: 3
przymiotnik + ant
Kolokacji: 22
red ant • black ant • leaf-cutter ant • arboreal ant • white ant • ...
przyimek + ant
Kolokacji: 11
of ants • with ants • to ants • for ants • on ants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.