"ant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ant rzeczownik

rzeczownik + ant
Kolokacji: 11
fire ant • Adam Ant • army ant • worker ant • carpenter ant • ...
ant + rzeczownik
Kolokacji: 13
ant farm • ant hill • ant species • ant colony • ant nest • ...
ant + czasownik
Kolokacji: 24
ant crawling • ant eats • ant comes • ant runs • ant goes • ...
czasownik + ant
Kolokacji: 7
eat ants • attract ants • include ants • kill ants • ant found • ...
przymiotnik + ant
Kolokacji: 22
red ant • black ant • leaf-cutter ant • arboreal ant • white ant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) red, stinging
Kolokacji: 2
1. large ant = duża mrówka large ant
2. tiny ant = maleńka mrówka tiny ant
3. giant ant = olbrzymia mrówka giant ant
4. little ant = mało mrówki little ant
5. dead ant = zdechła mrówka dead ant
6. small ant = niewielka mrówka small ant
7. crazy ant = szalona mrówka crazy ant
8. live ant = żywa mrówka live ant
(5) fungus-growing, winged
Kolokacji: 2
(6) busy, industrious
Kolokacji: 2
przyimek + ant
Kolokacji: 11
of ants • with ants • to ants • for ants • on ants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.