"ant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ant rzeczownik

rzeczownik + ant
Kolokacji: 11
fire ant • Adam Ant • army ant • worker ant • carpenter ant • ...
ant + rzeczownik
Kolokacji: 13
ant farm • ant hill • ant species • ant colony • ant nest • ...
ant + czasownik
Kolokacji: 24
ant crawling • ant eats • ant comes • ant runs • ant goes • ...
(1) crawl, swarm
Kolokacji: 2
(2) eat, bite, devour, feed
Kolokacji: 4
1. ant runs = mrówka biegnie ant runs
2. Ant marches = Marsze mrówki Ant marches
3. ant carries = mrówka niesie ant carries
4. ant moves = mrówka idzie ant moves
5. ant scurries = tupoty mrówki ant scurries
6. ant climbs = wspinaczki mrówki ant climbs
7. ant walks = mrówka chodzi ant walks
(5) use, attack, protect
Kolokacji: 3
czasownik + ant
Kolokacji: 7
eat ants • attract ants • include ants • kill ants • ant found • ...
przymiotnik + ant
Kolokacji: 22
red ant • black ant • leaf-cutter ant • arboreal ant • white ant • ...
przyimek + ant
Kolokacji: 11
of ants • with ants • to ants • for ants • on ants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.