"native ant" — Słownik kolokacji angielskich

native ant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): występująca naturalnie mrówka
  1. native przymiotnik + ant rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a very successful invasive species and is considered a danger to native ants in Australia and other places.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo