BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"amount" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

amount rzeczownik

rzeczownik + amount
Kolokacji: 134
dollar amount • trace amount • loan amount • set amount • record amount • payment amount • amount of money • ...
amount + czasownik
Kolokacji: 99
amount varies • amount depends • amount increases • amount exceeds • amount goes • amount makes • amount causes • ...
czasownik + amount
Kolokacji: 209
sell amounts • contain amounts • produce amounts • make an amount • provide an amount • generate an amount • consume amounts • ...
przymiotnik + amount
Kolokacji: 255
large amount • small amount • certain amount • significant amount • huge amount • considerable amount • fair amount • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
5. huge amount = ogromna ilość huge amount
  • He has also spent a considerable amount of time teaching.
  • I want to buy a considerable amount of paper from him.
  • But to buy them will take a considerable amount of money.
  • The matter has been subject to a considerable amount of local politics.
  • For the time, that was a considerable amount of money.
  • A considerable amount of time has passed since these events.
  • That campaign could go on for a considerable amount of time.
  • It looks as though I'll be here for a considerable amount of time.
  • I think children had a considerable amount of respect for the police in those days.
  • He also spent a considerable amount of time reading legal books on English common law.
9. total amount = suma całkowita total amount
10. vast amount = ogromna ilość vast amount
12. tremendous amount = wspaniała ilość tremendous amount
13. limited amount = niewielka kwota limited amount
14. equal amount = taka sama suma equal amount
15. right amount = prawa ilość right amount
17. undisclosed amount = nieujawniona suma undisclosed amount
18. short amount = krótka ilość short amount
20. tiny amount = mała ilość tiny amount
21. reasonable amount = rozsądna kwota reasonable amount
22. exact amount = dokładna wielkość exact amount
23. incredible amount = niewiarygodna ilość incredible amount
24. modest amount = niewielka ilość, niewielka kwota modest amount
25. inordinate amount = nadmierna ilość inordinate amount
26. moderate amount = umiarkowana ilość moderate amount
27. minimal amount = minimalna ilość minimal amount
28. immense amount = ogromna ilość immense amount
29. surprising amount = zadziwiająca ilość surprising amount
30. unlimited amount = nieograniczona ilość unlimited amount
31. sufficient amount = wystarczająca ilość sufficient amount
32. unusual amount = niezwykła ilość unusual amount
33. great amount = znaczna ilość great amount
34. full amount = pełna kwota full amount
35. low amount = niska ilość low amount
36. similar amount = podobna kwota similar amount
37. specific amount = określona ilość specific amount
38. actual amount = rzeczywista ilość actual amount
39. high amount = wysoka ilość high amount
40. generous amount = obfita ilość generous amount
41. different amount = inna ilość different amount
42. good amount = dobra ilość good amount
43. extraordinary amount = niezwykła ilość extraordinary amount
44. normal amount = normalna ilość normal amount
45. average amount = średnia ilość average amount
46. greatest amount = najznaczniejsza ilość greatest amount
47. correct amount = właściwa ilość correct amount
48. disproportionate amount = niewspółmierna ilość disproportionate amount
49. proper amount = właściwa ilość proper amount
50. lesser amount = mniejsza ilość lesser amount
51. unspecified amount = nieokreślona ilość unspecified amount
52. appropriate amount = odpowiednia ilość appropriate amount
53. equivalent amount = równoważnik, wielkość równoważna equivalent amount
54. entire amount = cała ilość entire amount
55. fixed amount = konkretna suma fixed amount
56. amazing amount = zdumiewając ilość amazing amount
57. additional amount = kwota dodatkowa additional amount
58. adequate amount = wystarczająca ilość adequate amount
59. staggering amount = rozkładając w czasie ilość staggering amount
60. usual amount = zwykła ilość usual amount
61. sizable amount = pokaźna ilość sizable amount
62. decent amount = przyzwoita ilość decent amount
63. daily amount = codzienna ilość daily amount
64. finite amount = ograniczona ilość finite amount
65. sheer amount = czysta ilość sheer amount
66. infinite amount = nieskończona ilość infinite amount
67. minimum amount = minimalna kwota minimum amount
68. extensive amount = rozległa ilość extensive amount
69. unknown amount = nieznana ilość unknown amount
70. relative amount = względna ilość relative amount
71. unprecedented amount = niespotykana ilość unprecedented amount
72. precise amount = dokładna kwota precise amount
73. prodigious amount = ogromna ilość prodigious amount
74. minor amount = drobna ilość minor amount
75. necessary amount = niezbędna ilość necessary amount
76. overwhelming amount = przytłaczająca ilość overwhelming amount
77. undetermined amount = nieznana ilość undetermined amount
78. impressive amount = robiąca wrażenie ilość impressive amount
79. minuscule amount = ilość małej litery minuscule amount
80. ridiculous amount = śmieszna ilość ridiculous amount
81. big amount = duża ilość big amount
82. remarkable amount = niezwykła ilość remarkable amount
83. variable amount = zmienna ilość variable amount
84. excess amount = nadwyżka excess amount
85. annual amount = roczna kwota annual amount
86. available amount = dostępna suma available amount
87. slight amount = niewielka ilość slight amount
88. heavy amount = ciężka ilość heavy amount
89. overall amount = całkowita kwota overall amount
90. negligible amount = nieistotna ilość negligible amount
przyimek + amount
Kolokacji: 24
after an amount • that amount • into an amount • by an amount • between the amount • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.