"advertise" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

advertise czasownik

advertise + rzeczownik
Kolokacji: 21
advertise one's products • advertise one's services • advertise one's presence • advertise executives • advertise prices • ...
czasownik + advertise
Kolokacji: 4
used to advertise • begin advertising • start advertising • help advertise
advertise + przyimek
Kolokacji: 16
advertise on • advertise in • advertise for • advertise to • advertise with • ...
advertise + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
advertise heavily • widely advertised • originally advertised • nationally advertised • advertised extensively • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.