"advertise one's products" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reklamować czyjś produkty
  1. advertise czasownik + product rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This was his way of advertising the company and its products.

    Podobne kolokacje:

podobne do "advertise one's products" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "advertise one's products" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
czasownik