"advertise in" — Słownik kolokacji angielskich

advertise in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zareklamuj się
  1. advertise czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Have they been advertising it in the paper or anything?

    Podobne kolokacje: