"advertise on" — Słownik kolokacji angielskich

advertise on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zareklamuj się
  1. advertise czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    And 66 percent of them buy the products advertised on that station.

    Podobne kolokacje: