BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"admire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

admire czasownik

admire + rzeczownik
Kolokacji: 27
admire one's work • admire one's courage • admire the view • admire the way • admire one's skill • ...
czasownik + admire
Kolokacji: 7
come to admire • help admiring • stop to admire • stand admiring • step to admire • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) come, help, stand, step
Kolokacji: 4
1. come to admire = przyjdź podziwiać come to admire
2. help admiring = powstrzymaj się od podziwiania help admiring
3. stand admiring = znieś podziwianie stand admiring
4. step to admire = krok podziwiać step to admire
(2) stop, pause
Kolokacji: 3
admire + przyimek
Kolokacji: 18
admired for • admire in • admire from • admire on • admired by • ...
admire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 27
greatly admire • widely admired • most admired • particularly admire • universally admired • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.