BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"admire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

admire czasownik

admire + rzeczownik
Kolokacji: 27
admire one's work • admire one's courage • admire the view • admire the way • admire one's skill • ...
czasownik + admire
Kolokacji: 7
come to admire • help admiring • stop to admire • stand admiring • step to admire • ...
admire + przyimek
Kolokacji: 18
admired for • admire in • admire from • admire on • admired by • ...
admire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 27
greatly admire • widely admired • most admired • particularly admire • universally admired • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) greatly, enormously, hugely
Kolokacji: 3
(3) most, simply, merely
Kolokacji: 3
1. most admired = najbardziej podziwiany most admired
2. simply admire = po prostu podziwiaj simply admire
3. merely admire = jedynie podziwiaj merely admire
(5) grudgingly, reluctantly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.