BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"admire one's work" — Słownik kolokacji angielskich

admire one's work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podziwiać czyjś praca
  1. admire czasownik + work rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a child, I admired him and his hard work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo