Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"admire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

admire czasownik

admire + rzeczownik
Kolokacji: 27
admire one's work • admire one's courage • admire the view • admire the way • admire one's skill • ...
czasownik + admire
Kolokacji: 7
come to admire • help admiring • stop to admire • stand admiring • step to admire • ...
admire + przyimek
Kolokacji: 18
admired for • admire in • admire from • admire on • admired by • ...
admire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 27
greatly admire • widely admired • most admired • particularly admire • universally admired • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) greatly, enormously, hugely
Kolokacji: 3
1. widely admired = powszechnie podziwiany widely admired
3. deeply admire = głęboko podziwiaj deeply admire
4. long admired = długo podziwiać long admired
5. secretly admire = potajemnie podziwiaj secretly admire
6. once admire = kiedyś podziwiaj once admire
8. openly admire = otwarcie podziwiaj openly admire
9. clearly admire = najwyraźniej podziwiaj clearly admire
10. genuinely admire = autentycznie podziwiaj genuinely admire
11. truly admire = naprawdę podziwiaj truly admire
12. actually admire = faktycznie podziwiaj actually admire
13. critically admired = krytycznie podziwiać critically admired
14. sincerely admire = szczerze podziwiaj sincerely admire
15. equally admired = równo podziwiać equally admired
16. rightly admire = słusznie podziwiaj rightly admire
(3) most, simply, merely
Kolokacji: 3
(5) grudgingly, reluctantly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.